شرکت مدیا از سال 2010 شروع به فعالیت نموده و همراه باداشتن واحد طراحی و مهندسی برای تولید محصولات صنعتی در کارخانه جات معتبر سراسر جهان توانسته است مجموعه ای از ابزارهای حرفه ای و قدرتمند رادر اختیار مشتریان خود قراردهد.
محصولات شرکت مدیا دارای استاندارد های بین المللی است .

همچنین شرکت مدیا از لحاظ کیفیت توانسته است رضایت مصرف کنندگان راحاصل نماید وتوجه آنها را به خود جلب کند .

امیدواریم با ایجاد تنوع محصولات مدیا بتوانیم خدمت بیشتری به مصرف کنندگان و مشتریان خود ارائه دهیم.