44
640+400+2

پروفیل بر

پروفیل بر مدیا با قدرت 2600 وات و ولتاژ 220-240 ولت

پر قدرت

640+400(1)

مبهوت قدرت شوید

قدرت را در دستان خود همراه با media احساس کنید

1
قدرت
2
کیفیت
3
تنوع