فرز ها

فـرز سنگبـری

فـرز سنگبـری

. دسته گردان 180 درجه جهت کار در زوایای مختلف . دارای سیستم استارت آرام (بدون ضربه) . همـراه با کیـف برزنتی  

فرز آهنگــری

فرز آهنگــری

. دسته گردان 180 درجه جهت کار در زوایای مختلف . دارای سیستم استارت آرام (بدون ضربه) . همـراه با کیـف برزنتی  
2

جهت دریافت کاتالوگمحصولات ایمیل خودرا وارد نمایید

سبد خرید