نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

دریل شارژی 12 ولت MD120116

دریل شارژی 12 ولت MD120116

سرعت در حالت آزاد: سرعت کم 0 تا 450 و سرعت زیاد 0 تا 1450 دور در دقیقه همراه با باتری اضافه و شارژر با قابلیت شارژ سریع همــراه با کیف BMC

دریل شارژی 14/4 ولت MD120106

دریل شارژی 14/4 ولت MD120106

سرعت در حالت آزاد: سرعت کم 0 تا 350 سرعت زیاد 0 تا 1250 دور در دقیقه همراه با باتری اضافه و شارژر با قابلیت شارژ سریع همــراه با کیف BMC

دریل شارژی 16/8 ولت MD120117

دریل شارژی 16/8 ولت MD120117

سرعت در حالت آزاد: سرعت کم 0 تا 450 و سرعت زیاد 0 تا 1450 دور در دقیقه همراه با باتری اضافه و شارژر با قابلیت شارژ سریع همــراه با کیف BMC

دریل شارژی 18 ولت MD120107

دریل شارژی 18 ولت MD120107

سرعت در حالت آزاد: سرعت کم 0 تا 350 سرعت زیاد 0 تا 1250 دور در دقیقه همراه با باتری اضافه و شارژر با قابلیت شارژ سریع همــراه با کیف BMC

دریل شارژی 21 ولت MD120119

دریل شارژی 21 ولت MD120119

سرعت در حالت آزاد: سرعت کم 0 تا 450 و سرعت زیاد 0 تا 1450 دور در دقیقه همراه با باتری اضافه و شارژر با قابلیت شارژ سریع همــراه با کیف BMC